Konkurs "Lato z Hagerem"

  1. Organizatorem konkursu „Lato z Hagerem”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Hager Polo sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Fabrycznej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087086, o numerze NIP 6460015532, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.07.2019 r. i kończy się 08.09.2019 r. („Czas Trwania Konkursu”).
  3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest:
    • zapoznanie się z treścią Regulaminu (zał.1)
    • wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa poniżej.
  4. Zadanie Konkursowe polega na umieszczeniu pod postem konkursowym na profilu Hager Home w serwisie Facebook.com zdjęcia z wypoczynku z piłką z logo „hager” otrzymaną w gratisie w ramach zakupu promocyjnego produktów i rozwiązań Hager jednorazowo za kwotę minimum 200 zł (dwieście złotych), na którym to zdjęciu będzie widoczne logo „hager” na piłce.
  5. Jeden Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Zadań Konkursowych.
  6. Przesłanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i wszelkich zgód w nim zawartych.

Mapa kategorii
Copyright - 2020 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne