Projekty unijne

logo-unia-europejska-opolskie-kwitnace

„PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie „PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Opolu.

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.1: Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie 2.1.2: Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2016 r. – 31.12.2017 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 215 098,71 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 113 652,56 PLN

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy „Przedsiębiorstwa EL 12” Sp. z o. o., dostarczenie nowych wartości dla klienta oraz modernizacja procesów biznesowych przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę systemu informatycznego klasy ERP, zakup niezbędnej infrastruktury do oddziału w Opolu i wprowadzenie nowej usługi dostępu mobilnego B2B.

Projekt zakłada realizację 2 zadań:

  • Zadanie 1. Rozwój procesów informatyzacji wewnętrznej B2E;
  • Zadanie 2. Rozwój nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych B2B.

Spodziewanym efektem realizacji projektu jest m.in. wzrost efektywności pracy pracowników działu handlowego i magazynu, dostarczenie nowej wartości dla klienta w obrębie procesu obsługi zamówienia oraz nowa usługa B2B, co z kolei prowadzi do ogólnego skrócenia czasu realizacji zamówienia.

Mapa kategorii
Copyright - 2019 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne