Brak prądu w gniazdku - co może być przyczyną?

Jeżeli zauważymy brak prądu w gniazdku, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy problem dotyczy tylko tego jednego miejsca, czy występuje też w innych pomieszczeniach. Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa dla znalezienia przyczyny awarii, a zatem i dla sposobu naprawy.

Najczęstszą przyczyną braku prądu w gniazdku jest tzw. wybicie bezpieczników (potocznie nazywanych korkami). Jest to sytuacja, w której zwykle w całym domu lub mieszkaniu nie ma energii elektrycznej. Wybicie bezpieczników jest sygnałem, że nastąpiło przeciążenie i być może przegrzanie sieci, lub że któreś z podłączonych do niej urządzeń jest uszkodzone. W takiej sytuacji dzięki bezpiecznikom przewodom nie grozi przegrzanie.

Przeciążona sieć - na co uważać?

Przeciążenie sieci elektrycznej zbyt dużą liczbą urządzeń jest jedną z najczęstszych przyczyn wybicia bezpieczników. Sytuację powinno rozwiązać odłączenie części urządzeń, a tym samym odciążenie sieci i następnie przełączenie automatycznego bezpiecznika. Zwykle to wystarczyć, aby w gniazdkach znowu pojawił się prąd. Jeżeli ten sposób zawiedzie, problem prawdopodobnie może być poważniejszy i jego eliminacją powinien zająć się elektryk.

Przeciążenie sieci może spowodować też wadliwe urządzenie. Czasami wystarczy np. zepsuta suszarka do włosów, która po podłączeniu spowoduje zwarcie, co doprowadzi do wybicia korków. Wtedy odłączenie suszarki i przełączenie bezpiecznika do wyjściowej pozycji powinno wystarczyć, być w instalacji znowu płynął prąd.

Jeżeli przeciążenia powtarzają się często, należy sprawdzić całą instalację elektryczną, gdyż mogą prowadzić one do poważniejszych awarii, a nawet pożaru. Tego typu problemy najczęściej spotyka się w starszych domach i mieszkaniach, w których przewody są już po prostu zniszczone.

Awaria na szeroką skalę - jak ją rozpoznać

Jeżeli nasze bezpieczniki działają poprawnie i nie doszło do przeciążenia, a mimo to w domu nie ma prądu, przyczyna tkwi najprawdopodobniej w braku zasilania dla budynku albo całej ulicy czy osiedla. Zauważymy wtedy np. że w sąsiednich budynkach jest ciemno.

W takim przypadku najczęściej mamy do czynienia z przerwami w dostawie energii. Mogą one być planowane (gdy w grę wchodzi np. konserwacja sieci) albo nieplanowane (w przypadku awarii). Tego rodzaju problemy należy zgłaszać do zarządcy lub administratora budynku, albo do pogotowia energetycznego (numer alarmowy 991).

Uszkodzony przewód albo gniazdko

Samo gniazdko elektryczne to jeden z częściej psujących się elementów w domu szczególnie, jeśli nie spełnia wymogów jakości i bezpieczeństwa (np. zwykłe gniazdko zamontowane w łazience zamiast bryzgoszczelnego). Najczęstsze są następujące objawy: gniazdko nie działa, przegrzewa się albo wypada ze ściany.

W przypadku przeciążenia instalacji może dojść do przepalenia gniazdka. Dochodzi wtedy do stopienia izolacji kabli wewnątrz puszki i urządzenie należy wymienić.

Gniazdo będzie się przegrzewało np. jeśli wewnątrz źle zamocowane zostały przewody i stykając się powodują spięcia. Podobnie będzie się działo, jeśli nastąpiło jakieś uszkodzenie obwodu elektrycznego. W takim przypadku trzeba koniecznie wezwać elektryka.

Jeżeli prądu nie ma w jednym gniazdku albo kilku, ale problem nie dotyczy całej instalacji, być może przyczyną jest mechaniczne uszkodzenie. Zdarza się, że np. przy wierceniu nawet niewielkich otworów w ścianach możemy nieświadomie przeciąć lub uszkodzić jeden ze znajdujących się w ścianie przewodów. W takim wypadku potrzebna będzie interwencja fachowca. Specjalistę należy wezwać także wówczas, kiedy podejrzewamy, że źródłem naszych problemów może być wiek i zużycie systemów elektrycznych oraz ich stan techniczny.

Zobacz także: Jak zamontować gniazdko elektryczne?

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne