Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Budowa instalacji elektrycznej w domu

Instalacja elektryczna jest jednym z najważniejszych systemów funkcjonujących w każdym domu. Odpowiednio zaplanowana i wykonana powinna nie tylko spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa, ale też być dostosowana do preferencji domowników. Jakie elementy wchodzą w skład sieci elektrycznej? Oto najważniejsze z nich.

Rozdzielnica

Rozdzielnica jest swojego rodzaju „sercem” instalacji elektrycznej. Zawiera ona szereg podzespołów, które rozdzielają energię elektryczną, sterują poszczególnymi urządzeniami, a także zabezpieczają całą sieć przed skutkami zwarć lub przeciążeń. W domkach jednorodzinnych najczęściej stosuje się rozdzielnice tablicowe, które montuje się wewnątrz budynku, na przykład w korytarzu lub ganku. Do rozdzielnicy doprowadza się kabel, który łączy ją ze skrzynką z licznikiem. W drugą stronę, rozdzielnicę łączy się z obwodami. Ważne, by posiadała ona dwa główne systemy zabezpieczeń:

  • Wyłączniki nadmiarowo prądowe – inaczej bezpieczniki automatyczne. Ochraniają obwody przed skutkami przepływu prądów zwarciowych i przeciążeniowych,
  • Wyłączniki różnicowoprądowe – reagujące na wykryte nieprawidłowości w pracy sieci elektrycznej. Chronią one domowników przed ewentualnym porażeniem prądem. Obecne prawo budowlane wymaga, by w rozdzielnicy znajdował się co najmniej jeden tego typu wyłącznik zabezpieczający całą instalację (na prąd 30mA). Coraz częściej stosuje się jednak większą liczbę wyłączników różnicowoprądowych ze względu na kwestie bezpieczeństwa.

Obwody

Każda instalacja elektryczna podzielona jest na odpowiednią liczbę obwodów, które doprowadzają prąd do grup gniazd wtykowych, punktów oświetleniowych czy nawet pojedynczych urządzeń. W zależności od charakteru pomieszczenia, w jakim będą działać, obwody montowane są pod tynkiem lub na samym tynku. Zdarza się, że instalacja przebiega również na zewnątrz ściany.

Liczba obwodów w domu zależy od jego rozmiaru, przewidywanej liczby gniazdek i innego osprzętu. Specjaliści doradzają, by do jednego obwodu podpiąć nie więcej niż 10 gniazd lub 20 punktów oświetleniowych. Pamiętać należy, że przeciążenie instalacji może znacząco odbić się na jej wydajności. Co ważne, każdy poprowadzony w domu obwód musi być osobno zabezpieczony. Zaleca się, by obwody instalować w linii prostej wzdłuż krawędzi ścian. Pomaga to odtworzyć później przebieg instalacji na podstawie rozmieszczenia puszek, a także chroni sieć przed przypadkowymi usterkami.

Osprzęt elektryczny

Żadna instalacja elektryczna nie obędzie się bez odpowiedniego osprzętu . Przede wszystkim należy wymienić tu puszki, które służą do połączenia i ukrycia przewodów instalacji elektrycznej. Rozróżnia się trzy typy puszek: podtynkowe, natynkowe oraz podłogowe. Do osprzętu zalicza się także łączniki do łatwego montowania i zespalania poszczególnych elementów sieci. Nie wolno zapomnieć też o samych gniazdkach. Współcześnie najczęściej umiejscawia się je tuż nad podłogą, by nie szpeciły ścian pokoju. Nieco inaczej sytuacja może wyglądać w kuchni, gdzie gniazda montuje się tak, by jak najłatwiej można było podpiąć do nich różne sprzęty. Co istotne, wszystkie gniazda muszą być wyposażone w styk ochronny w postaci bolca lub styków bocznych. Rozróżnia się standardowe gniazda sieciowe, gniazda telekomunikacyjne oraz komputerowe i specjalistyczne. Jeśli w późniejszym czasie okaże się, że liczba gniazdek w pokoju nie jest wystarczająca, z pomocą przychodzą różnego rodzaju przedłużacze. W gronie osprzętu elektrycznego znajdziemy też włączniki świateł, których wybór powinien być podyktowany stylistyką wykończenia danego pomieszczenia.

Mapa kategorii
Copyright - 2022 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne