Dlaczego warto skorzystać z nowych technologii wykorzystanych w produkcji masztów odgromowych Elko-Bis?

Od 1998 r. firma Elko-Bis promowała standardy masztów odgromowych, które bardzo przyjęły się na rynku. Ten ponad 20 letni okres doświadczeń spowodował decyzję o rozpoczęciu badań nad nowym podejściem do produkcji masztów odgromowych. W 2019 r. następuje przełom, zostają ustalone strategie działania oraz przyjęto założenia początkowe. Z początkiem maja 2020 r. w odpowiedzi na życzenia wielu Klientów producent wprowadza innowacyjną serię masztów odgromowych w przedziale wysokości od 1 do 8 m.

Najważniejszą cechą nowych produktów jest istotna poprawa ergonomii i podniesienie poziomu BHP przy pracy. Modularność konstrukcji oraz zmiany ciężaru elementów składowych pozwalają na poprawę logistyki magazynowej, transportowej i montażowej.

Nowe grupy produktów:

  • maszty odgromowe wolnostojące na trójnożnej podstawie żelbetowej

  • maszty odgromowe wolnostojące wysokonapięciowe na trójnożnej podstawie żelbetowej

  • maszty odgromowe wysokonapięciowe metalowe do montażu na ścianie lub konstrukcji

  • maszty odgromowe wolnostojące na pojedynczej podstawie żelbetowej

  • maszty odgromowe wolnostojące na pojedynczej podstawie metalowej

Istniejące do tej pory maszty stalowe zostały zastąpione przez konstrukcje z bardziej lżejszego wytrzymałego stopu aluminiowego łączone segmentowo za pomocą śrub.

Gruntownej metamorfozie uległy konstrukcje podstaw masztów wolnostojących. Na dzień dzisiejszy podstawy trójnożne wykonane są ze stali nierdzewnej gwarantującej odpowiednie właściwości mechaniczne oraz odporność korozyjną. Poza znanymi wcześniej stałymi trójnogami wprowadzono również rozwiązania mobilne umożliwiające transport w postaci złożonej, rozkładane na miejscu montażu jako jeden kompletny element.

W miejsce wcześniej produkowanych podstaw betonowych o wadze od 20 do 40 kg powstały kompaktowe i ergonomiczne o wadze 16 kg, umożliwiające montaż segmentów podstaw w ilości i konfiguracji dostosowanych do potrzeb. Obecnie barwnik oraz zabezpieczenia antykorozyjne podstaw betonowych dodawane są w postaci domieszek na etapie przygotowania zaprawy. Elementy metalowe wyprowadzone do montażu masztów i zacisków ze stali nierdzewnej zredukowały zjawiska korozyjne na granicach brzegowych. Producent zaleca pod podstawy stykające się z połacią dachową, na której stoi maszt stosowanie nowych podkładek dedykowanych dla papy i membrany.

Nowe podstawy betonowe doskonale sprawdzają się transporcie. Ich wymiar umożliwia sprawne rozmieszczenie na EURO palecie 50 szt. a niska waga wysyłkę dwóch sztuk nawet przesyłką kurierską.

Nowa seria masztów umożliwia elastyczny dobór elementów ze względu na wytrzymałość mechaniczną w zależności od warunków lokalizacyjnych montażu masztów. Kryteria doboru są szczegółowo opisane w broszurze pod tytułem ‘Maszty odgromowe innowacyjne rozwiązania’ zamieszczonej na stronie internetowej www.elkobis.com.pl. Ponadto są tam podane przystępne wskazówki oraz rysunki i tabele.

Co należy uwzględnić w algorytmie doboru? Przede wszystkim: rodzaj strefy wiatrowej, kategorię terenu, wysokość szczytu masztu od poziomu terenu i na tej podstawie wyznaczyć występującą w miejscu montażu masztu prędkość wiatru. W kolejnym kroku z tabel należy wybrać maszt o długości wynikającej ze zwymiarowania stref ochronnych wg PN-EN 62305 spełniający warunki wytrzymałościowe dla wiatru o prędkości większej niż spodziewana w miejscu montażu. W celu przyspieszenia procesu doboru masztu powstał arkusz kalkulacyjny, który również dostępny jest na stronie producenta.

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne