Jak obliczyć zużycie energii elektrycznej z licznika?

Świadomość skali zużycia energii elektrycznej jest niezbędna do kontrolowania domowych wydatków, ale jest też pierwszy krokiem we wdrażaniu oszczędności. Do jego obliczenia wystarczy znać moc urządzenia podłączonego do sieci, czas pracy oraz cenę prądu.

Każde urządzenie elektryczne, aby mogło odpowiednio działać, pobiera konkretną ilość energii, wyrażoną w jednostce mocy, czyli w Watach (W). Korzystając z dość prostego wzoru możemy sprawdzić, ile kosztuje nas np. miesiąc oglądania telewizji albo tydzień korzystania z grzejnika elektrycznego. Tym sposobem można też określić, co generuje największe koszty i ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić np. wymieniając żarówki na energooszczędne.

Co zawiera rachunek za prąd?

Punktem wyjścia do analizy wydatków na energię elektryczną powinna być analiza rachunków od dostawcy prądu. W tym przypadku składniki rachunku można podzielić na dwie grupy: składniki stałe, niezależne od ilości zużytej energii elektrycznej (to np. składnik stały stawki sieciowej i opłata abonamentowa) oraz składniki zmienne, zależne od ilości zużytej energii (m.in. energia czynna i stawka jakościowa).

Na stronach internetowych firm energetycznych znaleźć można kalkulatory zużycia energii, opierające się m.in. na takich zmiennych jak liczba domowników, rodzaj oświetlenia, liczba i rodzaj sprzętów domowych, rodzaj zastosowanego ogrzewania. Należy jednak pamiętać, że takie szacunki są tylko przybliżone i opierają się na uśrednionych danych. Dokładniejszych informacji dostarczy nam szczegółowa analiza każdego urządzenia zasilanego energią elektryczną, które wykorzystujemy w domu.

Jak obliczyć koszt zużycia energii przez urządzenie?

Sprzedawcy energii elektrycznej rozliczają klientów na podstawie odczytu liczników, w których wykorzystana energia wyrażona jest w kilowatogodzinach (kWh). Aby obliczyć, ile kosztuje użytkowanie konkretnego sprzętu, należy zastosować dwa wzory:

MOC URZĄDZENIA X CZAS UŻYCIA SPRZĘTU = LICZBA ZUŻYTYCH (KWH)

KWH X STAWKA ZA ENERGIĘ = KOSZT ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ URZĄDZENIE

Informacja o mocy danego urządzenia znajduje się zwykle na jego obudowie albo w instrukcji obsługi. Wielkość ta wyrażana jest w Watach [W] albo w kilowatach (tysiąc Watów jest równe 1 kilowatowi). Do obliczenia kosztów zużycia energii trzeba przeliczyć W na kW, a zatem podzielić moc podaną w Watach przez tysiąc (np. żarówka o mocy 60W to 0,06 kW).

Przykładowe obliczenia

Ile miesięcznie kosztuje praca żarówki, która świeci 10 godzin dziennie? Żeby to policzyć mnożymy moc urządzenia przez czas użycia, czyli 0,06 kW x 10h, co daje zużycie na poziomie 0,6 kWh po jednym dniu. W ciągu miesiąca to 0,06 kW x 300h, czyli 18 kWh. Ten wynik należy pomnożyć przez cenę za 1 kWh (wg cennika naszego dostawcy energii). Jeśli przyjmiemy, że jest to 60 groszy to otrzymamy 10,80 zł miesięcznie.

Ile energii zużywa odkurzacz i ile kosztuje jego praca? Urządzenie o mocy 750 W zużywa 0,75 kWh energii przez godzinę pracy. Zakładając, że w sumie w jednym tygodniu czas pracy odkurzacza to właśnie godzina, a w roku mamy 52 tygodnie, to łącznie zużywamy 39 kWh energii. Przyjmując jako koszt 1 kWh 60 groszy okaże się, że rocznie energia pobierana przez odkurzacz kosztuje nas 23,4 zł.

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne