Jak podłączyć czujnik ruchu?

Czujnik ruchu ma po wykryciu ruchomego obiektu w monitorowanej przestrzeni, uruchomić odpowiednie urządzenie (np. lampę albo alarm antywłamaniowy). Jego podłączenie zazwyczaj nie jest skomplikowane.

Czujniki ruchu wykorzystują kilka różnych technologii, dlatego można podzielić je np. na czujniki ultradźwiękowe, działające na podczerwień, czujniki radarowe odbierające fale elektromagnetyczne, a także systemy mieszane. Przy wyborze rodzaju czujnika ruchu należy uwzględnić takie parametry jak zasilanie, kąt detekcji, odporność na warunki atmosferyczne, pobór prądu, funkcje urządzenia (np. eliminacja fałszywego alarmu, praca w trybie dziennym i nocnym), a także certyfikaty i spełniane normy oraz warunki gwarancji.

Podstawowe rodzaje czujników ruchu

  • Czujniki ultradźwiękowe (czyli aktywne) wykorzystują w swoim działaniu zjawisko Dopplera. Zbudowane są z umieszczonych blisko siebie nadajnika i odbiornika fal ultradźwiękowych, które tworzą specjalny rodzaj detektora radarowego. Nadajnik emituje fale, którą następnie przechwytuje odbiornik (częściowo bezpośrednio, a częściowo pod odbiciu się fal od ścian). Częstotliwość nadanej i odebranej fali powinna być taka sama. Jeśli się różni, oznacza, że w pomieszczeniu znalazł się intruz, co automatycznie uruchamia czujnik.
  • Czujniki PIR (ang. Passive Infra Red - pasywny czujnik podczerwieni). Ich działanie opiera się jedynie na analizie promieniowania czerwonego w obszarze objętym detekcją urządzenia. Reagują, gdy w zasięgu czujnika pojawi się obiekt, którego temperatura jest wyższa od temperatury otoczenia.
  • Czujniki radarowe pozwalają na detekcję ruchu przez drzwi, szkło i płyty kartonowo-gipsowe, często w tego typu modelach jest też możliwość regulacji czułości i zasięgu detekcji.

Wybierając dany rodzaj czujnika warto zwrócić szczególną uwagę na kąt detekcji, czyli obszar pracy urządzenia. W niektórych przypadkach jest to 140 stopni, w innych 240, ale są też urządzenia, które rejestrującą ruch w obszarze 360 stopni (takie montuje się przede wszystkim w alarmach). 180 stopni jest zazwyczaj wystarczające przy montażu na ścianach, natomiast w narożnikach możemy zastosować czujkę rejestrującą ruch w obszarze 240 stopni.

Podłączenie czujnika ruchu. Najważniejsze zasady

Przy instalacji czujników należy ustawić je tak, aby ich zasięg miał jak najszersze pole działania lub skupiał się na konkretnej przestrzeni (np. gdy chodzi o monitoring korytarza). Warto zadbać też o miejsce, w którym urządzenie nie będzie narażone na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych ani na zabłocenie czy zachlapanie. Z drugiej strony istotną kwestią jest to, aby sama czujka nie była zasłonięta, bo może to negatywnie wpłynąć na jej pracę.

Przystępując do montażu należy pamiętać, aby wszystko odbywało się zawsze przy odłączonym zasilaniu. Pierwszym krokiem jest przymocowanie obudowy czujnika zgodnie z instrukcją obsługi. Następnie należy podłączyć czujnik według oznaczeniami przewodów pamiętając o tym, aby wszystkie podłączyć zgodnie ze schematem producenta. Obudowę mocuje się do ściany lub dołączonego uchwytu za pomocą wkrętów.

Jeżeli temat dotyczy instalacji oświetleniowej, czujnik ruchu podłączamy pomiędzy źródłem zasilania, a gniazdem żarówki. W tym celu należy rozłączyć instalację w miejscu, w którym chcemy podłączyć czujkę.

Czujki ruchu należy montować na płaskich, sztywnych powierzchniach. Należy unikać przy tym sąsiedztwa elementów grzewczych, chłodzących oraz wszelkich urządzeń posiadających silnik elektryczny. Ważny jest też dostęp do źródła zasilania.

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne