Jak podłączyć różnicówkę?

Różnicówka to potoczna nazwa tzw. wyłącznika różnicowoprądowego (w skrócie RCD od angielskiego residual current device), który rozłącza obwód po wykryciu, że prąd elektryczny wypływający z niego różni się od wpływającego. Urządzenie to służy do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, a także ogranicza potencjalne skutki uszkodzenia urządzeń, dlatego jego prawidłowe podłączenie jest warunkiem niezbędnym do zachowania zasad bezpieczeństwa.

Typowe aparaty RCD składają się z czterech głównych elementów. Są to: styki torów prądowych (wraz z zamkiem i dźwignią), wyzwalacz różnicowoprądowy, będący najczęściej przekaźnikiem spolaryzowanym, tzw. przekładnik Ferrantiego, czyli przekładnik prądowy z wtórnym uzwojeniem w postaci przewodów fazowych i przewodu neutralnego oraz obwód testowania, który umożliwia przeprowadzanie testów poprawnego funkcjonowania urządzenia.

Jak podłączyć wyłącznik różnicowoprądowy?

Podstawowa zasada mówi, że różnicówka nie może być instalowana sama pomiędzy zasilaniem, a urządzeniem, ponieważ RCD nie zabezpiecza ani przed zwarciem w obwodzie, ani przed przegrzaniem przewodów z powodu przepływu prądu o zbyt dużym natężeniu. Dlatego – jak przeczytać można na stronie elektrykadlakazdego.pl - w domowych rozdzielnicach, jako uzupełnienie, stosuje się wyłącznik nadprądowy, co najmniej jeden dla każdego wyłącznika różnicowoprądowego.

W uproszczonym schemacie (dla jednego obwodu w rozdzielnicy) do wyłącznika różnicowoprądowego należy podpiąć zasilający przewód fazowy i neutralny. Przewód ochronny łączymy za pomocą listwy zaciskowej, przy czym należy pamiętać, że nie może być on w żaden sposób rozłączany.

Przewód fazowy na wyjściu różnicówki powinien być podpięty do wyłącznika nadprądowego – jest to zabezpieczenie przed zbyt dużym natężeniem prądu. Przewód neutralny na wyjściu RCD powinien być podpięty bezpośrednio do gniazdek.

Różnicówka w bardziej skomplikowanym układzie

Jeśli w instalacji mamy trzy żyły przewodu zasilającego, to przewód fazowy jest podpięty bezpośrednio do wyłącznika różnicowoprądowego, przewód neutralny jest podpięty do głównej neutralnej listwy, a przewód ochronny jest podpięty do ochronnej listwy zbiorczej. W takim układzie do różnicówki powinien być podpięty zasilający przewód fazowy i przewód neutralny – przypomina autor strony elektrykadlakazdego.pl.

Przewód neutralny wychodzący z wyłącznika różnicowoprądowego powinien być podpięty do listwy zaciskowej, do której z kolei podpięte są jedynie przewody neutralne z obwodów elektrycznych zasilonych z wyłącznika różnicowoprądowego.

W każdym przypadku należy zwracać uwagę na maksymalne natężenie prądu, jakie może płynąć przez wyłącznik różnicowoprądowy (prąd znamionowy wyłącznika).

Pośród dostępnych na rynku aparatów tego typu znajdziemy urządzenia o różnej czułości i różnych rodzajach wykrywanych prądów. W warunkach domowych należy pamiętać, aby wybierać aparaty wysokoczułe, reagujące na prąd różnicowy o wartości nieprzekraczającej 0,3 mA. Aparaty średnioczułe służą przede wszystkim do ochrony instalacji przed pożarem wywołanym przepływem prądu upływowego do ziemi (na skutek na przykład uszkodzenia przewodów), natomiast wysokoczułe wykorzystywane są wyłącznie w instalacjach, w których obwód należy przerwać wyłącznie w przypadku powstania zwarcia podwójnego.

Problemy z różnicówką – co może być przyczyną?

Jeśli przez dłuższy czas od zamontowania różnicówki nie było z nią kłopotów, a nagle zaczyna szwankować, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest usterka w instalacji lub w jakimś urządzeniu. Dopiero wykrycie jej i usunięci pozwoli na przywrócenie wyłącznika różnicowoprądowego do pożądanego stanu.

Natomiast jeśli wyłącznik stwarza problemy od samego początku, przyczyn należy raczej upatrywać w nieodpowiednim podłączeniu tego elementu.

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne