Jak zmierzyć napięcie elektryczne i natężenie prądu

Używanie multimetru:

Podczas używania multimetru warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii:

  • zakres mierzonej wielkości – należy wybrać zakres większy od spodziewanej wartości pomiaru, jednak najmniejszy z możliwych (wybranie zbyt dużego zakresu skutkować będzie mniejszą dokładnością pomiaru) – np. chcąc zmierzyć napięcie w gniazdku sieciowym o spodziewanej wartości 230V i możliwych zakresach 2, 20, 200, 700 i 1000, najlepszym wyborem będzie zakres 700V – jest najmniejszy spośród zakresów większych od spodziewanej wartości. Przy sprawdzaniu napięcia na baterii 9V najlepszym wyborem będzie zakres 20V, podczas sprawdzania napięcia na baterii 1,5V – zakres 2V.
  • rodzaj zmienności mierzonej wartości – podczas mierzenia napięcia lub prądu, niezwykle istotnym elementem jest rodzaj zmienności – mierzenie np. napięcia zmiennego woltomierzem przystosowanym do napięcia stałego skutkować będzie błędnym wynikiem pomiaru. Na różnych multimetrach stosowane są różne oznaczenia:
Mierzona wielkość i rodzaj zmienności Oznaczenie symboliczne Oznaczenie tekstowe
Napięcie stałe DCV
Napięcie zmienne ACV
Prąd stały DCA
Prąd zmienny ACA

Jak zmierzyć napięcie

Napięcie mierzy się podłączając woltomierz równolegle do odbiornika:


Podłączenie woltomierza równolegle do odbiornika

Jak zmierzyć prąd

Napięcie mierzy się podłączając amperomierz szeregowo z odbiornikiem (bardzo niska rezystancja wewnętrzna spowodowałaby zwarcie i trwałe uszkodzenie amperomierza przy podłączeniu go równolegle z odbiornikiem):Podłączenie amperomierza szeregowo do odbiornika


Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne