Jaka wentylacja w garażu?

Głównym zadaniem wentylacji w garażu jest usunięcie nadmiaru tlenku węgla wydzielanego przez silnik samochodu w trakcie procesu niepełnego spalania. Pomieszczenie to jest też często miejscem, w którym uwalniają się opary benzyny i różnego rodzaju olejów.

Nie ma znaczenia, czy garaż jest integralną częścią budynku mieszkalnego, czy też stoi oddzielnie – przepisy polskiego prawa jednoznacznie wskazują, że musi on mieć zapewnioną odpowiednią wentylację. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Wbrew pozorom, zadbanie o skuteczną wymianę powietrza w tym pomieszczeniu nie jest trudne.

Wentylacja grawitacyjna w garażu

W przypadku garażów najczęściej stosuje się wentylację grawitacyjną (nazywaną również naturalną) w postaci dwóch lub więcej (w zależności od rozmiaru pomieszczenia) otworów znajdujących się na przeciwległych ścianach. Wywietrzniki te powinny mieć powierzchnię niemniejszą niż 0,04m2. W nich montuje się zwykle kratki wentylacyjne o wymiarach 14x14cm. Aby wentylacja działała efektywnie, jeden z otworów powinien znajdować się wysoko pod sufitem, drugi natomiast tuż nad podłogą.

Wentylacja grawitacyjna wykorzystuje różnicę ciśnień, jaka występuje między przestrzenią wentylowaną a przestrzenią zewnętrzną. Zużyte powietrze zostaje wyparte do nawiewu, a w tym samym czasie do środka przedostaje się powietrze czyste. Zjawisko to można łatwo zaobserwować przy wietrzeniu pokoju przez otwarcie okna.

Wentylacja mechaniczna w garażu

Siły natury mogą okazać się niewystarczające w procesie wymiany powietrza w garażu. Wtedy z pomocą przychodzą wentylatory mechaniczne . Są to niewielkich rozmiarów urządzenia zasilane energią elektryczną, które zwykle montuje się w ścianach. Nie zawsze można jednak z nich korzystać. Przepisy zabraniają umieszczania wentylatorów mechanicznych w pomieszczeniach z kotłami gazowymi oraz otwartą komorą spalania.

Wentylacja w ogrzewanym garażu

Wentylacja w garażu zazwyczaj nie jest tak problematyczna jak w przypadku budynku mieszkalnego, ponieważ nie musimy martwić się o utratę ciepła. Zdarza się jednak, że i to pomieszczenie jest dodatkowo ogrzewane. W takim przypadku należy zastosować wentylację grawitacyjną gwarantującą przynajmniej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Dodatkowo kanał wentylacyjny musi być umieszczony tak, by jego ujście znajdowało się ponad dachem garażu, a dodatkowo odległość komina od kratki nie powinna być mniejsza niż 3 metry. Jeśli z różnych względów zapewnienie takiej wymiany powietrza jest utrudnione, należy wspomóc się wentylatorami mechanicznymi. Nie wolno też zapominać o drzwiach i bramie garażu, które nie mogą być zbyt szczelne.

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne