Napięcie krokowe - czym jest i jak się przed nim zabezpieczyć?

Napięcie krokowe stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka np. podczas silnych wyładowań atmosferycznych lub poważnego uszkodzenia linii elektrycznych średniego i wysokiego napięcia.

Definicja napięcia krokowego określa je jako różnicę potencjałów dwóch punktów znajdujących się na podłożu w odległości jednego kroku (od 0,5 do 1 metra). Gdy jej wartość przekracza granicę napięcia bezpiecznego dla człowieka, istnieje duże ryzyko wystąpienia porażenia elektrycznego.

Na czym polega zjawisko napięcia krokowego?

W normalnych warunkach człowiek może bezpiecznie stawiać kroki po gruncie, którego potencjał elektryczny jest równy 0V. Są jednak zdarzenia, jak silne uderzenie pioruna czy uszkodzenie sieci energetycznej, gdy do gruntu przedostaje się ogromny ładunek elektryczny. Największe napięcie występuję w miejscu przedostawania się prądu do ziemi. Wartość ta stopniowo spada wraz z oddalaniem się od źródła przepływu energii. Człowiek znajdujący się w obrębie awarii jest oczywiście narażony na działanie napięcia znajdującego się w gruncie. Nogi takiej osoby rozstawione w rozkroku są punktami, które cechują się różnymi potencjałami elektrycznymi. Różnica, jaka zachodzi między nimi, jest właśnie nazywana napięciem krokowym. Prąd dokładnie o takiej wartości będzie w takim wypadku przepływał przez osobę poruszającą się w obrębie powstałego zagrożenia.

Jak chronić się przez napięciem krokowym?

Klasycznym sposobem uniknięcia porażenia prądem w chwili znalezienia się w sytuacji zagrożenia jest złączenie stóp i oddalenie się od miejsca awarii podskokami. Napięcie krokowe nie wystąpi także, gdy osoba ewakuuje się podskokami na jednej nodze lub gdy będzie stawiać bardzo drobne kroki, ustawiając stopy w jednej linii. Zagrożenie porażeniem prądem, wynikające ze zjawiska napięcia krokowego, jest szczególnie częste dla elektryków oraz osób mających na co dzień do czynienia z siecią wysokiego napięcia. Takie osoby powinny nie tylko pamiętać o odpowiednim zachowaniu w chwili wystąpienia niebezpieczeństwa, ale też być wyposażone w odpowiednie obuwie ochronne ). W wielu miejscach (np. zakładach przemysłowych) dodatkowo instaluje się na podłodze izolacyjne gumy. Ważne jest też, by na terenie obiektów, na których istnieje ryzyko wystąpienia napięcia krokowego, umieścić specjalne tabliczki ostrzegawcze.

Zobacz także: Porażenie prądem – jak się przed nim uchronić podczas prac elektrycznych

Mapa kategorii
Copyright - 2022 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne