Podłączenie prądu do działki – jak wyglądają formalności? Ile kosztuje?

Podłączenie prądu może trwać od kilku nawet do kilkunastu miesięcy, ponieważ wymaga dopełnienia wielu formalności. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku u dostawcy prądu działającego na danym terenie, a jeśli takich firm jest kilka, należy porównać ich oferty i wybrać najkorzystniejszą.

Na początku u wybranego dostawcy należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Formularz wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej dostawcy lub poprosić o niego w placówce. Następnie operator ma 30 dni na odpowiedź.

We wniosku podajemy: moc przyłączeniową (na podstawie bilansu mocy dla instalacji elektrycznej w budowanym domu), przewidywane roczne zużycie energii (nie zawsze trzeba je podawać), rodzaj przyłącza elektrycznego (napowietrzne czy kablowe), wymagany układ pomiarowy (jedno- czy trójfazowy, jedno- czy dwustrefowy), przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii.

Dokumenty do wniosku o przyłącze

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej powinien być uzupełniony o kilka dodatkowych dokumentów. Wymagany zestaw może się jednak różnić w zależności od wybranego dostawcy.

Do najważniejszych wymaganych dokumentów należą: akt własności działki oraz plan zabudowy wraz ze szkicem sytuacyjnym określającym ustawienie budynku. Warto jest zaznaczyć wstępną lokalizacją elementów przyłącza, bo jeśli tego nie zrobimy, o układzie zdecyduje prawdopodobnie zakład sieciowy.

W odpowiedzi dostawcy energii zawarte będą informacje dotyczące sposobu zasilania obiektu, rodzaju przyłącza, miejsca przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wymaganych uzgodnień z zakładem energetyki. Przyłącze kablowe wymaga jeszcze opracowania i zatwierdzenia projektu podłączenia.

Wraz z warunkami klient otrzymuje projekt umowy przyłączeniowej, w której powinien być określony między innymi termin realizacji przyłącza oraz cena usługi.

To przedsiębiorstwo energetyczne zajmuje się budową przyłącza elektrycznego. Zadaniem klienta jest przygotowanie miejsca do zainstalowania przez zakład sieciowy szafki elektrycznej (z licznikiem i złączem) oraz wykonanie we własnym zakresie instalacji wewnętrznej w budynku i na terenie posesji (na podstawie pozwolenia na budowę i przez uprawnione osoby).

Na przyłącze energetyczne trzeba czekać nawet do kilku miesięcy. Ostateczny termin zależy od warunków pogodowych, obciążenia pracowników zakładu energetycznego, a także od lokalnych warunków technicznych. Po zakończeniu robót przeprowadza się odbiory techniczne instalacji i przyłącza, a po odblokowaniu zamontowanych urządzeń pomiarowych można korzystać z energii elektrycznej.

Cena szacunkowa przyłączenia prądu

Opłata uzależniona jest od mocy przyłączeniowej określonej w umowie przyłączeniowej, a także od długości przyłącza i jego rodzaju lub - w przypadku odbiorców przyłączanych na średnim i wysokim napięciu - od kosztów rzeczywistych prac związanych z przyłączeniem. Stawka jest nieco wyższa za przyłącze kablowe niż napowietrzne.

W przypadku standardowego przyłącza (do 200 m i o mocy 12 kW) będzie to około:

- 1 800 – 2 400 zł dla przyłącza kablowego – cena waha się pomiędzy 150 zł a 200 zł za każdy 1 kW mocy przyłączeniowej;

- 1 200 – 1 700 dla przyłącza napowietrznego – cena przyłącza waha się pomiędzy 100 zł a 140 zł za każdy 1 kW mocy przyłączeniowej.

Ostateczna cena może wzrosnąć w przypadku trudnych warunków montażowych (np. ciasna zabudowa i obecność większej liczby mediów). Cena za usługi montażowe może różnić się też w zależności od dostawcy energii elektrycznej. Ponadto montaż przyłącza o ponadstandardowej długości (powyżej 200 m) wiąże się z dodatkowymi opłatami. W zależności od stawek zakładu energetycznego może to być około 40 – 80 zł za każdy kolejny metr bieżący przyłącza.

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne