Podstawy instalacji, jak układać przewody elektryczne?

Punktem wyjścia do stworzenia bezpiecznej i bezawaryjnej instalacji elektrycznej jest dokładnie przemyślany projekt, który uwzględnia potrzeby użytkowników i przewidywane obciążenia. Ważną rolę odgrywa w tym przypadku jednak nie tylko odpowiedni dobór, lecz również prawidłowe ułożenie przewodów.

Pierwszym etapem powstawania domowej instalacji elektrycznej jest wykonanie jej projektu. Przygotowuje go uprawniony do tego projektant w oparciu o obowiązujące normy, dobre praktyki i potrzeby inwestora. Nawet najlepszy projekt instalacji elektrycznej gwarantuje sukces tylko wtedy gdy zostanie profesjonalnie wykonany. Brak doświadczenia, niedokładność, pośpiech czy zastosowanie nieodpowiednich materiałów może doprowadzić do wadliwego funkcjonowania instalacji, a nawet jej uszkodzenia, czego efektem jest – potrzeba jej całkowitej wymiany. Aby uniknąć takiego ryzyka, warto zadbać o spełnienie kilku podstawowych zasad.

Gwarancją bezawaryjności instalacji elektrycznej jest profesjonalne wykonawstwo Fot. NKT

Jak właściwie dobrać przewody?

W instalacjach domowych tradycyjnie stosowano przewody miedziane o przekrojach 3x1,5 mm2 do zasilania oświetlenia oraz 3x2,5 mm2 do zasilania gniazd wtyczkowych. Obecnie w domach i mieszkaniach stosuje się coraz większą liczbę odbiorników elektrycznych o stosunkowo dużej mocy, dlatego takie rozwiązania bywają często niewystarczające. Przekrój przewodu za każdym razem powinien być dopasowywany do przewidywanego obciążenia instalacji. Stosowanie przewodów o zbyt małych przekrojach skutkuje nadmiernymi obciążeniami instalacji i wyłączeniem zasilania, a w połączeniu ze zbyt „dużym” bezpiecznikiem mogą doprowadzić nawet do cieplnego uszkodzenia izolacji przewodów. Odbiorniki o dużej mocy, takie jak kotły grzewcze czy elektryczne płyty indukcyjne wymagają przewodów o większych przekrojach, np. 4 mm2. Warto przy tym stosować przewody na napięcie 750 V, które posiadają grubszą izolację oraz powłokę. Są one bardziej odporne na uszkodzenia oraz cechują się lepszymi właściwościami elektrycznymi. Często spotykanym błędem wykonawczym jest również stosowanie przewodów YDY na zewnątrz budynku.

- Przewody o oznaczeniach takich jak YDYp czy YDYt są przeznaczone tylko i wyłącznie do układania wewnątrz pomieszczeń, natomiast nie nadają się do instalowania na zewnątrz budynku – w gruncie czy w miejscach wystawionych na promieniowanie UV. Do budowy oprzewodowania znajdującego się na zewnątrz budynku należy stosować kable YKY, których konstrukcja i parametry są dostosowane do takich warunków pracy – mówi Mirosław Lazarek, Product Manager w firmie NKT.

Meandry wewnętrznych instalacji

Układanie oprzewodowania w pomieszczeniach należy wykonywać z należytą starannością przy zachowaniu obowiązujących zasad. Niestety często już na etapie obróbki przewodów dochodzi do uszkodzenia izolacji żył roboczych – fazowej lub neutralnej, co w późniejszym czasie prowadzi do powstawania zwarć i rozmaitych awarii instalacji. Jednym z praktycznych sposobów na eliminację takiego ryzyka jest przecinanie opony wzdłuż żółto-zielonej żyły roboczej.

NKT instal PLUS YDYp 450/750 3x1,5 mm² Fot. NKT

NKT instal PLUS YDYp 450/750 3x2,5 mm² Przewody NKT instal PLUS z oznaczeniem kolorystycznym Fot.: NKT

- Takie błędy są często wynikiem pośpiechu lub niedogodnych warunków pracy, na przykład braku dobrego oświetlenia. Dlatego w firmie nkt cables opracowaliśmy rozwiązanie identyfikacji kolorystycznej przewodów płaskich. Ma ono formę paska biegnącego na całej długości przewodu, który jest umieszczany po stronie żyły ochronnej, co pozwala łatwo ustalić jej położenie i znacznie ograniczyć ryzyko uszkodzenia izolacji żył roboczych – podkreśla Mirosław Lazarek.

Do uszkodzenia powłoki może dojść również przy przeprowadzaniu przewodów przez ściany. Dlatego bezpieczniejszym rozwiązaniem jest układanie instalacji w rurkach ochronnych. Zaletą takiego rozwiązania jest również to, że w razie potrzeby jej wymiany nie wymaga to skuwania ścian. Natomiast w przypadku umieszczania przewodów bezpośrednio w tynku, należy bezwzględnie pokryć je przynajmniej pięciomilimetrową warstwą tynku. Zbyt płytkie ich ułożenie może w praktyce skutkować pojawianiem się ciemnych cieni wzdłuż trasy instalacji. Przewody powinny być prowadzone wzdłuż linii prostych, równolegle do sufitu, ościeżnic i podłóg. Nie należy ich układać pod różnymi kątami, gdyż trudniej jest zorientować się w przebiegu instalacji w sytuacji nawiercania otworów w ścianach. Trzeba przy tym zachować odpowiednie odległości. Łączniki powinny się znaleźć na wysokości 105 cm od podłogi, natomiast gniazda w pokojach – 30 cm od podłogi, a w kuchniach na wysokości 115 cm, licząc od podłogi. Zachowanie wyżej wymienionych zasad oraz stosowanie materiałów wysokiej jakości pozwoli na stworzenie bezpiecznej i bezawaryjnej instalacji.

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne