Porażenie prądem - jak się chronić podczas prac elektrycznych

Prace przy instalacjach oraz urządzeniach elektrycznych mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Niezwykle ważne jest zatem, by w trakcie wykonywania różnego rodzaju czynności z tego zakresu, zapewnić sobie odpowiednią ochronę. Jak zatem nie narazić się na niezwykle groźne porażenie prądem?

Nawet najkrótsza chwila nieuwagi podczas wykonywania prac elektrycznych wiąże się z ryzykiem poniesienia poważnego uszczerbku na zdrowiu. Porażenie prądem niesie wiele negatywnych skutków, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do utraty kończyn a nawet śmierci. Przepływ energii elektrycznej o napięciu powyżej 20mA jest już uznawany za niebezpieczny dla zdrowia (zakładając, że trwa on co najmniej kilkanaście sekund). Z kolei napięcie przekraczające 70mA może doprowadzić do zgonu osoby porażonej. Dlatego też bardzo ważne jest, by w trakcie wykonywania jakichkolwiek czynności przy instalacjach lub urządzeniach elektrycznych, zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Ochrona podstawowa

Sposoby zabezpieczenia się przed porażeniem prądem można podzielić na podstawowe i dodatkowe. Pierwszy rodzaj ochrony ma na celu zapobiec dotykaniu elementów znajdujących się pod napięciem w warunkach braku uszkodzeń lub awarii. Ten typ zapobiegania wypadków w trakcie prac elektrycznych polega przede wszystkim na uniemożliwieniu kontaktu człowieka z tzw. częściami czynnymi oraz częściami przewodzącymi prąd. W tym celu dokonuje się m.in. izolacji takich elementów, stosuje się specjalne obudowy oraz przegrody lub po prostu umieszcza się niebezpieczne części instalacji poza zasięgiem ręki. Do podstawowych środków ochrony zalicza się też ograniczenie napięcia i prądu rażeniowego.

Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa to tak naprawdę środki ostrożności, jakie stosuje się w chwili awarii lub też w przypadku dotknięcia elementów znajdujących się pod napięciem. Najczęściej tego typu zabezpieczenia polegają na zminimalizowaniu wartości prądu rażeniowego oraz zminimalizowaniu czasu przepływu prądu przez ciało człowieka. W przypadku realnego zagrożenia izoluje się też stanowisko pracy.

Techniczne środki zapobiegawcze

Zarówno ochrona podstawowa, jak i dodatkowa są elementami tzw. technicznych środków mających na celu zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom podczas prac elektrycznych. W największym uproszczeniu, w gronie tego typu sposobów chodzi o maksymalne uchronienie człowieka przed jakimkolwiek kontaktem ciała z elementami znajdującymi się pod napięciem.

Bardzo ważne jest chociażby zaopatrzenie pracowników w odpowiednią odzież. Każdy elektryk powinien być wyposażony m.in. w ochronne rękawice, specjalne obuwie, a doraźnie również w okulary. Często zdarza się, że prace elektryczne wykonywane są na wysokościach. Wówczas niezbędne jest założenie również kasku, który uchroni głowę podczas ewentualnego upadku. Przydatne mogą również okazać się słupołazy.

Środki nietechniczne

Nie wolno również zapomnieć o profilaktyce. Aby zapobiegać wypadkom podczas wykonywania prac elektrycznych, niezbędne jest zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat funkcjonowania sieci energetycznych i konkretnych urządzeń. Z tego właśnie względu wiele czynności powiązanych z prądem może wykonywać jedynie wąska grupa fachowców posiadających specjalne uprawnienia. Istotne jest też popularyzowanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów elektrycznych, a także konkretnych zachowań w momencie wykrycia awarii sieci. Bardzo ważne, by odpowiednio zadbać też o samą organizację miejsca pracy, np. przez umieszczenie w strategicznych miejscach tabliczek ostrzegawczych.

Mapa kategorii
Copyright - 2022 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne