Przewód ochronny – jak wygląda i za co odpowiada?

Obowiązujące normy i przepisy wskazują, że każdy obwód rozdzielczy i odbiorczy powinien być wyposażony w odrębny przewód ochronny przyłączony do właściwego zacisku uziemienia. Wciąż jednak zdarza się, że element ten jest traktowany jako zbędny dodatek.

Prawdą jest, że instalacje elektryczna pozbawiona przewodu ochronnego (określanego też symbolem PE) będzie działać poprawnie. Kabel ten nie ma bowiem wpływu na funkcjonowanie układu. Odpowiada natomiast za prawidłowe działanie ochrony przeciwporażeniowej. Instalacja bez przewodu PE naraża więc jej użytkowników na porażenie prądem, nawet w tak prozaicznych sytuacjach, jak wymiana żarówki lub gniazdka.

Czym jest przewód ochronny?

Przewód ochronny to przewód w instalacji elektrycznej, który nie jest obciążony prądami roboczymi. Łączy on jednocześnie wszystkie inne elementy przewodzące z uziemionym punktem układu sieci. W ten sposób przewód ochronny zmniejsza ryzyko porażenia elektrycznego, np. podczas awarii.

Jak oznacza się przewód ochronny?

Jak każdy inny przewód stosowany w instalacjach elektrycznych, przewód PE powinien być oznaczony odpowiednim kolorem. Najczęściej jego izolacja występuje w kolorze zielono-żółtym. Zdarza się, że przewód ochronny występuje w samym kolorze zielonym lub żółtym. Jest to jednak praktyka niezgodna z normą IEC 60446, która jasno podaje, że oznaczenie tego rodzaju przewodu powinno stanowić kombinację dwóch wyżej wymienionych kolorów, przy czym jeden nich powinien obejmować od 30% do 70% powierzchni, a drugi zajmować pozostały obszar.

Więcej o kolorach przewodów przeczytasz w tym poradniku: Kolory przewodów elektrycznych

Rodzaje przewodów ochronnych

Klasyczny przewód ochronny występuje jako osobny przewód instalacji. Zdarzają się jednak alternatywne rozwiązania zabezpieczenia sieci. Bardzo często łączy się funkcję przewodu PE z kablem neutralnym (tzw. przewód PEN). Taka konstrukcja jest stosowana szczególnie przy montażu gniazdek nowej generacji. Zastąpienie dwóch osobnych przewodów jednym ułatwia montaż części osprzętu elektrycznego i minimalizuje ryzyko pomylenia rodzajów kabli w instalacji podczas dokonywania różnego rodzaju prac.

Rozróżnia się także przewód wyrównawczo-ochronny. Jak wskazuje jego nazwa, stosuje się go do połączenia wyrównawczego. Jednocześnie odpowiada za bezpieczeństwo instalacji oraz doprowadza do wyrównania potencjałów elementów przewodzących, między którymi połączenie zostało poprowadzone.

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne