Rodzaje światłowodów

Światłowód jest medium transmisyjnym, w którym do transmisji wykorzystywana jest propagacja światła jako nośnika informacji. Zaletami jest transmisja o większym paśmie w porównaniu do innych mediów transmisyjnych oraz jego zasięg. Do transmisji danych wykorzystywana jest modulowana fala świetlna, której źródłem może być laser półprzewodnikowy lub dioda elektroluminescencyjna. Światłowody nie emitują zewnętrznego pola elektromagnetycznego, w związku z czym podsłuchanie transmisji jest niemal niemożliwe. Mogą być one kategoryzowane ze względu na strukturę modową, rozkład współczynnika załamania oraz geometrię. Zalety okablowania światłowodowego: małe wymiary i masa, potężna pojemność informacyjna pojedynczego włókna, małe straty na włóknie, przesyłanie informacji na dalekie odległości, odporność na zakłócenia, utrudniony podsłuch przesyłanych danych, niezawodność poprawnie wykonanych instalacji światłowodowych.

Struktura modowa

Ze względu na strukturę modową wyróżniamy światłowody jednomodowe i wielomodowe. Różnią się one grubością szklanego rdzenia (pozostałe warstwy mają taką samą grubość), co wpływa na sposób przesyłania informacji.

Światłowód jednomodowy

Średnica rdzenia wynosi od 8 do 10 mikrometrów (standardowo 9µm) oraz skokową zmiana współczynnika załamania światła. Najczęściej spotykana średnica płaszcza to znormalizowana średnica 125µm. Sygnał ulega niewielkim zniekształceniom (brak dyspersji międzymodowej). Fala świetlna rozchodzi się prawie równolegle do osi światłowodu i dociera do końca włókna w jednym modzie podstawowym. Ten rodzaj światłowodu znajduje zastosowania w dalekosiężnej komunikacji ponieważ sygnał może być transmitowany na odległość aż 100-120km bez potrzeby jego regeneracji. Jest ona zależna od użytego sprzętu optycznego. Efektywny transfer danych zapewniony jest dzięki stosowaniu wielu protokołów jednocześnie.

 • G.652D (SM2) Włókna światłowodowe jednomodowe z nieprzesuniętą dyspersją
  Zastosowanie: Najczęściej instalowany typ włókien zoptymalizowany dla transmisji fali o długości 1310 nm, mogą być również używane dla transmisji fali o długości 1550 nm. Promień gięcia włókien wynosi standardowo 30mm.
 • G.657A1 (S7A1) Włókna jednomodowe o zmniejszonym promieniu gięcia 15 mm
  Zastosowanie: Włókna z minimalnym promieniem gięcia - 15 mm jest kompatybilna ze standardowymi włóknami jednomodowymi G.652D
 • G.657A2 (S7A2) Włókna jednomodowe o zmniejszonym promieniu gięcia 10 mm
  Zastosowanie: włókna z minimalnym promieniem gięcia - 10 mm, kompatybilne ze standardowymi włóknami jednomodowymi G.652D
 • G.657B3 (S7B3) Włókna jednomodowe o zmniejszonym promieniu gięcia 7.5 mm
  Zastosowanie: włókna z minimalnym promieniem gięcia - 7.5 mm ze względu na znacznie mniejszą średnice pola modowego brak kompatybilności ze standardowymi włóknami jednomodowymi G.652D

Światłowód wielomodowy

Średnica rdzenia wynosi zwykle 50 lub 62,5 mikrometrów. Najczęściej spotykana średnica płaszcza to znormalizowana średnica 125µm. Fala świetlna posiadająca taką samą długość fali może rozchodzić się wieloma drogami, zwanymi modami. Ich prędkość wzdłuż falowodu może być różna, a to zniekształca impuls co prowadzi do ograniczenia prędkości lub odległości transmisji. Sygnał może być transmitowany na odległość do 2km. Jest ona zależna od użytego sprzętu optycznego.

 • OM1 62.5/125 Włókna światłowodowe wielomodowe OM1
  Zastosowanie: Używa się ich głównie do transmisji na krótsze odległości, np. w obrębie jednego budynku. Do przesyłu stosuje się fale o długości 850 nm i 1300 nm.
 • OM2 50/125 Flex Włókna światłowodowe wielomodowe OM2
  Zastosowanie: Ze względu na dyspersję używa się ich głównie do transmisji na krótsze odległości, np. w obrębie jednego budynku. Do przesyłu stosuje się fale o długości 850 nm i 1300 nm.
 • OM4 50/125 Flex Włókna światłowodowe wielomodowe OM4
  Zastosowanie: Zostały zaprojektowane do użytku z laserami typu VCSEL o długości fali 850nm, które używane są w wielomodowych modułach SFP.

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne