Systemy alarmowe do domu

Branżowo system nazywany jest SSWiN. Jest to akronim od słów: System Sygnalizacji Włamania i Napadu. Zawiera on podstawowe i niezbędne urządzenia służące do detekcji i sygnalizowania niepowołanego wejścia czy próby włamania. System alarmowy powinien reagować i wykrywać

  • otwarcie zamknięć (drzwi, okna i inne)
  • próbę wyważenia drzwi, okien
  • ruch i atak w chronionych obszarach

Podstawowy system alarmowy do domu składa się z sygnalizatorów, czujników oraz detektorów i centrali alarmowej. Aktywacja alarmu spowodowana jest wykryciem przez czujnik zmian w przetwarzanych przez niego parametrach. Czujniki podczerwieni reagują na zmiany w promieniowaniu cieplnym, a czujniki dualne posiadają dodatkowy skaner mikrofalowy.
W tego typu instalacjach najczęściej urządzenia połączone są ze sobą za pomocą kabla.

System alarmowy wykonany w technologii bezprzewodowej jest droższym rozwiązaniem w porównaniu z systemem przewodowym. Stosuje się go w przypadku gdy budowa systemu przewodowego jest trudna i nieopłacalna. Niewątpliwie montaż takiej instalacji jest o wiele prostszy jednak komunikację urządzeń łatwo zakłócić.  

Podstawowymi elementami systemu alarmowego są: detektory i czujki, sygnalizator oraz centrala alarmowej. Coraz powszechniejsze stają się przyciski napadowe, które umożliwiają aktywację alarmu w chwili zagrożenia. Dodatkowo systemy alarmowe mogą być wyposażone w urządzenia przekazujące informacje o aktualnym stanie systemu za pomocą sieci komórkowej, Internetu.

Centrala alarmowa odpowiada za przetwarzanie informacji docierających z detektorów, przycisków, czujek. Bardziej zaawansowane modele central mają dodatkowe funkcje:

  • Możliwość programowania za pomocą telefonu lub komputera
  • Powiadamianie o aktywacji alarmu na wybrany numer telefonu umieszczony w pamięci centrali alarmowej
  • Pamięć zdarzeń, która rejestruje wszystkie stany centrali, czujek itp.

Warto wyposażyć system alarmowy w dodatkowy akumulator, który zapewni ciągłą pracę instalacji w przypadku braku zasilana z sieci elektrycznej

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne