Wentylacja domu z kominkiem

Brak odpowiedniej wymiany powietrza w domu z kominkiem może powodować problemy z rozpaleniem ognia, a w skrajnych przypadkach do niebezpiecznego dla zdrowia zadymienia pomieszczeń lub nawet zatruciem tlenkiem węgla. Jak zatem zadbać o prawidłową wentylację w tego typu budynkach?

Podstawowym zadaniem systemu wentylacyjnego jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza – usuwania zanieczyszczonego na zewnątrz budynku i jednoczesne dostarczenie świeżego. W przypadku domów z kominkiem, wentylacja musi zapewnić dopływ takiej ilości powietrza, by mogło dojść do bezpiecznego spalania. Ważne jest, że ani kominek, ani system wentylacyjny nie mogą wzajemnie zakłócać swojego działania.

Wentylacja kominków otwartych

Kominki montowane w domach dzieli się najczęściej ze względu na sposób dostarczania powietrza do paleniska. W ten sposób wyróżnia się modele otwarte i zamknięte. Pierwsze z nich pobierają tlen niezbędny do spalania bezpośrednio z wnętrza budynku. Ważne jest zatem, aby do pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, doprowadzona została odpowiednia ilość świeżego powietrza.

Kominki z otwartą komorą spalania można budować w domach z wentylacją grawitacyjną (naturalną) lub mechaniczną nawiewno-wywiewną. W przypadku pierwszego rozwiązania należy zainstalować w pomieszczeniu, w którym znajduje się palenisko, kanał wywiewny, wyprowadzony ponad dach. Można też zdecydować się na specjalnie dobrane nawiewniki powietrza. Przy wentylacji mechanicznej ważne jest, by zrównoważyć ilość powietrza dostarczanego i usuwanego z domu. Z reguły trudno wyregulować system wentylacyjny tak, by w całym budynku strumienie nawiewającego powietrza były takie same. Eksperci zalecają dostarczenie większej jego ilości do pomieszczenia, w którym znajduje się kominek. Bardzo istotne jest również, aby w domu z wentylacją nawiewno-wywiewną wszystkie okna były bardzo szczelne. Odradza się montażu osobnych nawiewników, które dostarczałyby powietrze bezpośrednio do kominka.

Wentylacja kominków zamkniętych

Kominki z zamkniętą komorą spalania można budować w domach z dowolnym systemem wentylacji (grawitacyjną, mechaniczną wywiewną i wywiewno-nawiewną). Dopływ odpowiedniej ilości powietrza zapewnia w ich przypadku kanał podpodłogowy, który dostarcza tlenu bezpośrednio do paleniska. Wyciąg ten powinien być ocieplony i być wyposażony w przepustnicę otwierającą.

Jeśli budynek wyposażony jest jedynie w wentylację grawitacyjną, pomieszczenie z kominkiem musi mieć zamontowany dedykowany kanał wywiewny. Rozwiązanie mechaniczne wywiewno-nawiewne nie wymaga z reguły instalacji dodatkowych szybów lub kanałów.

Zobacz również: Wentylacja w kotłowni – jak powinna działać?.

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne