Wentylacja mechaniczna w bloku - co zrobić, by działała poprawnie?

System wentylacyjny w budynku odpowiada za to, żeby prowadzić sprawną wymianę zanieczyszczonego powietrza na świeże. Sprawna wentylacja zatem jest kwestią nie tylko zdrowia, ale i bezpieczeństwa.

Istnieją dwa rodzaje wentylacji: naturalna (nazywana też grawitacyjną, która wykorzystuje naturalną cyrkulację powietrza) oraz mechaniczna, która wykorzystuje różnego rodzaju urządzenia wspomagające. Sprawne działanie jednej albo drugiej jest niezbędne dla zapewnienia nie tylko komfortu mieszkania, ale i bezpieczeństwa. Niestety wentylacja w bloku napotyka na wiele przeszkód wynikających m.in. z modyfikacji wprowadzanych przez nieświadomych zagrożenia lokatorów albo z nieodpowiedniego dbania o poszczególne elementy systemu.

Wentylacja mechaniczna niezależnie od warunków naturalnych wymusza zaprojektowany obieg powietrza wewnątrz budynku. Pozwala to uniezależnić się od warunków atmosferycznych i naturalnej wentylacji. Dlatego właśnie użycie m.in. wentylatorów pomaga często rozwiązać popularne problemy z cyrkulacją powietrza w bloku.

Jak zachować bezpieczeństwo?

Lokatorzy dużych budynków czasami próbują samodzielnie zakrywać kratki wentylacyjne i uszczelniać okna. Efekt jest taki, że świeże powietrze wcale albo prawie wcale nie dostaje się do pomieszczeń, a zatem utrudniona lub wręcz niemożliwa staje się wymiana gazów w mieszkaniu.

Bardzo problematyczne może być też nieprawidłowe instalowanie okapów w kuchni i wentylatorów w łazienkach. Ponieważ są one podłączane do zbiorczych kanałów wentylacyjnych w bloku, ich działanie może powodować wdmuchiwanie powietrza do mieszkań wyżej.

Innym problemem mogą być błędy architektoniczne i projektowe w budynku. Zdarza się, że już podczas budowy kanały są zapychane, nieszczelne lub źle połączone. Trudności generuje też nieprzemyślane ocieplanie budynku i wymiana okien na takie, które nie zapewnią cyrkulacji powietrza.

Zdarza się też wreszcie, że przyczyna problemów z wentylacją jest prozaiczna – to brud. Dlatego czasami samo oczyszczenie kratki wentylacyjnej może poprawić ciąg i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie wentylacji w naszym mieszkaniu.

Wentylacja mechaniczna w bloku – o czym pamiętać?

Aby w budynku wymusić odpowiednią wentylację stosuje się wentylatory. W zależności od tego, jakie zadania spełniają te urządzenia, mówimy o wentylacji wywiewnej (wyciągowej) albo nawiewno-wywiewnej.

W blokach mieszkalnych dopuszcza się montowanie wentylatorów na przewodach obsługujących jeden typ pomieszczeń – np. tylko łazienki. W innym rozwiązaniu można połączyć kilka pionów o tym samym przeznaczeniu i następnie przyłączyć do nich wentylator. W dużych budynkach bardzo ważne jest, aby decydując się na wprowadzenie elementów instalacji mechanicznej, przeprowadzić regulację całego układu, uwzględniając wydajność w poszczególnych pomieszczeniach. To, że w danym mieszkaniu zaprojektujemy wentylację nie znaczy, że zadziała ona także np. dwie kondygnacje wyżej. Dlatego należy zadbać także o system wentylacyjny jako całość.

Wentylacja mechaniczna pozwala na dość precyzyjne sterowanie intensywnością wymiany powietrza, tym bardziej że składa się zwykle z kilku niezależnych wentylatorów (w kuchni, łazience itd.). Nowoczesne urządzenia często sterowane są własnym czujnikiem, mierzącym np. wilgotność powietrza (to rozwiązanie bardzo wygodne np. w domach jednorodzinnych). Wentylator może też współpracować z programatorem czasowym.

Podsumowując warto podkreślić, że podstawą sprawnie działającej wentylacji jest dbanie o to, aby urządzenia były montowane i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i w dobrze zaprojektowanym systemie. Ważne jest też dbanie o ich stan techniczny (przeglądy i konserwacja) oraz po prostu o czystość.

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne