Wentylacja w kotłowni – jak powinna działać?

Wentylacja pomieszczeń, w których znajdują się kotły centralnego ogrzewania, ma za zadanie przede wszystkim dostarczyć odpowiedniej ilości powietrza niezbędnego do procesu spalania. Prawidłową cyrkulację można zapewnić w tym pomieszczeniu na kilka sposobów.

Wentylowanie kotłowni pełni jeszcze kilka innych funkcji. Wymiana powietrza w tej części domu ma za zadanie zminimalizować ryzyko pojawienia się wilgoci, usuwać szkodliwe gazy, które powstają w wyniku procesu spalania oraz nie dopuścić do wysokiego stężenia w powietrzu takiej ilości gazów, mogących doprowadzić do zapłonu lub wybuchu.

Wentylacja grawitacyjna

W każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się kotły, powinny się znaleźć otwory nawiewny i wywiewny. Dzięki nim możliwe jest wykorzystanie tzw. wentylacji grawitacyjnej. Wykorzystuje ona różnicę ciśnień między przestrzenią wentylowaną a ujściem kanału wentylacyjnego. W przypadku kotłowni stosuje się najczęściej konstrukcje z przewodami kominowymi. Alternatywą dla tego rozwiązania mogą być deflektory dachowe. Tu cyrkulacja powietrza jest wynikiem działania wiatru na wylot osprzętu oraz ciągu kominowego w pomieszczeniu.

Wentylację grawitacyjną warto dodatkowo wspomagać najprostszymi sposobami – np. wietrzeniem przez otwarcie okna i drzwi.

Wentylacja mechaniczna

Ten rodzaj wentylacji wykorzystuje działanie urządzeń mechanicznych, które w największym uproszczeniu wysysają z pomieszczenia powietrze zużyte, jednocześnie zapewniając dopływ powietrza świeżego. W kotłowniach można zastosować następujące rozwiązania:

  • wentylację mechaniczną wyciągową, mieszaną z grawitacyjną nawiewną – mechaniczne wentylatory odprowadzają powietrze z pomieszczenia, natomiast w wyniku powstałego podciśnienia otworami nawiewnymi dostarczane jest powietrze z zewnątrz.
  • wentylację mechaniczną nawiewną, mieszaną z grawitacyjną wywiewną – wentylatory doprowadzają świeże powietrze do pomieszczenia. Z kotłowni zużyte powietrze naturalnie (przez podciśnienie) wysysane jest przez specjalne otwory.
  • wentylację mechaniczną wywiewno-nawiewną – zarówno nawiew i wywiew powietrza odbywają się przez mechaniczne wentylatory.

Typ wentylacji a rodzaj kotła

Sposób wentylacji kotłowni zależy od rodzaju posiadanego kotła. Przede wszystkim zabrania się stosowania wentylatorów mechanicznych w miejscach z paleniskami pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i grawitacyjnym odprowadzaniem spalin.

W większości przypadków wystarczy zaopatrzyć kotłownię w kanały nawiewne i wywiewne, by możliwe było działanie wentylacji grawitacyjnej. Wentylatory mechaniczne powinny się natomiast znaleźć w kotłowniach z kotłami o mocy przekraczającej 400 kW. Standardowo otwór nawiewny jest niezamykany, a jego powierzchnia wynosi minimum 200 cm 2. Kanał wywiewny o minimalnym przekroju 14x14 cm montuje się pod sufitem.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w kotłowniach z piecami gazowymi. Po pierwsze, nie powinny być one umieszczane poniżej poziomu terenu. Jeśli moc kotła przekracza 30 kW, wówczas należy zamontować otwór nawiewny o powierzchni min. 300 cm 2. W przypadku słabszych palenisk wymogi spełni standardowy nawiewnik o polu 200 cm 2. Takie same wymiary dotyczą otworu wywiewnego, który należy umieścić w podłodze.

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne