Zabezpieczenie przedlicznikowe - czym jest i jak powinno wyglądać?

Zabezpieczenie przedlicznikowe to zabezpieczenie nadprądowe, które w obwodzie elektrycznym montuje się przed urządzeniem pomiarowym, licząc od strony zasilania. Jego zadaniem jest ochronaprzed skutkami zwarć oraz przeciążeńinstalacji elektrycznej oraz podpiętych poprzez nią odbiorników.

Zabezpieczenie przedlicznikowe to najbliższe zabezpieczenie przed układem pomiarowo-rozliczeniowym, które jest niedostępne dla odbiorcy i osób postronnych. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie jest plombowane przez dostawcę energii.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe stosowane są wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B lub C albo bezpieczniki. Kategoria B to najbardziej standardowa grupa stosowana do rozwiązań mieszkaniowych, służąca do zabezpieczania urządzeń o małych prądach rozruchowych(np. gniazda w mieszkaniach). Kategoria C obejmuje natomiast rozwiązania stosowane do zabezpieczania urządzeń o zwiększonych prądach rozruchowych, w tym w instalacjach przemysłowych, np. do rozruchów silnikówindukcyjnych i lamp wyładowczych.

W ofercie sklepu El12, w kategorii bezpieczniki, znaleźć można m.in. następujące podkategorie i rodzaje urządzeń:

- wyłączniki nadprądowe z charakterystyką B,

- wyłączniki nadprądowe z charakterystyką C,

- wyłączniki nadprądowe z charakterystyką D,

- wkładki topikowe instalacyjne,

- wkładki topikowe mocy qq,

- gniazda bezpiecznikowe i osprzęt,

- wyłączniki nadprądowe automatyczne selektywne.

Każdy wyłącznik nadprądowy ma znormalizowaną szerokość, a wysokość może się nieznacznie różnić w zależności od producenta.

Wartość zabezpieczenia przedlicznikowego

Wartość głównego zabezpieczenia (przedlicznikowego) określana jest w specjalnym dokumencie, który użytkownik sieci (albo wnioskodawca, który chce być przyłączony do sieci dystrybucyjnej) podpisuje z zakładem energetycznym, czyli w tzw. „Warunkach technicznych przyłączenia”. Wielkość ta jest ściśle zależna od wartości mocy przyłączeniowej, którą z kolei określa właściciel budynku na podstawie liczby oraz rodzaj urządzeń zainstalowanych w obiekcie.

W ofercie EL12.pl znajdują się ograniczniki mocy przeznaczone do montażu w rozdzielnicy jako zabezpieczenie przedlicznikowe, które można wybierać np. ze względu na liczbę biegunów (np. 1 albo 3). Warto pamiętać, że ograniczniki mocy w zakresie swoich prądów znamionowych zastępują wyłączniki selektywne. Wybrać można wyłącznik nadprądowy pozbawiony członu zwarciowego i posiadający tylko człon przeciążeniowy (termiczny). Wyłącznik taki jest zaplombowany (zablokowano dostęp do jego zacisków prądowych), a instaluje się go w rozdzielnicy tak, aby jego dźwignia napędowa była dostępna dla odbiorcy, który w razie potrzeby może go samodzielnie załączyć bez wzywania ekipy zakładu energetycznego. Chodzi o takie sytuacje, jak samoczynne zadziałanie na skutek przekroczenia mocy przyłączeniowej.

Problemy z zabezpieczeniem przedlicznikowym

Zabezpieczenia przedlicznikowe może się wyłączać bardzo często, jeśli np. do obwodu elektrycznego podpiętych jest zbyt wiele urządzeń. W takim przypadku rozwiązaniem problemu może się okazać zwiększenie mocy przyłącza.

W celu zwiększenia mocy przyłącza należy złożyć u dystrybutora energii prawidłowo wypełniony druku wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci wraz z wymaganymi załącznikami. We wniosku trzeba podać wartości istniejącej i docelowej (wnioskowanej) mocy przyłączeniowej.

Zwiększenie mocy przyłączeniowej realizowane jest na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu warunków przyłączenia.

Innym poważnym problemem dotyczącym zabezpieczenia przedlicznikowego jest brak plomby, co można stwierdzić np. przy okazji prac remontowych przy instalacji i wizyty elektryka. W każdym przypadku, jeśli użytkownik sieci energetycznej stwierdzi, że na zabezpieczeniu nie ma plomby, powinien niezwłocznie skontaktować się z zakładem energetycznym. Po przyjęciu zgłoszenia monterzy założą plomby na zabezpieczeniu.

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne