Rozdzielnica elektryczna w domu

Rozdzielnica elektryczna to swojego rodzaju centrum dowodzenia instalacji dostarczającej prąd do naszego domu. Choćby z tego powodu warto wiedzieć, co kryje w sobie ten element sieci i na czym polega jego działanie.

Już na wstępnie warto dokładniej wyjaśnić, czym w zasadzie jest rozdzielnica elektryczna (potocznie też nazywana skrzynką lub tablicą). To część instalacji, która zawiera elementy i podzespoły służące rozdzieleniu energii. Jest więc ona swojego rodzaju sercem sieci elektrycznej, która niejako decyduje o jej działaniu. Wewnątrz rozdzielnicy znaleźć można aparaturę sterowniczą, ochronną, regulacyjną i pomiarową. Bardziej szczegółowy opis wyposażenia znajduje się w dalszej części artykułu.

Jaka rozdzielnica do domu?

Rozdzielnice elektryczne można podzielić na kilka grup. Rozróżnia się je pod względem miejsca instalacji (wnętrzowe i napowietrzne), sposobu montażu (naścienne, przyścienne, wolnostojące), funkcji (siłowe, oświetlenia, manewrowo-stycznikowe, oddziałowe główne i podrozdzielnie) oraz zasady konstrukcji. Nas szczególnie interesować będzie ostatnie z wymienionych kryteriów. W ramach tego podziału można wyróżnić następujące rozdzielnice:

  • szafowe,
  • skrzynkowe,
  • tablicowe.

Pierwsze i drugie najczęściej stosowane są tam, gdzie zużywa się o wiele więcej prądu. Spotkać je można chociażby w budynkach przemysłowych. Do domów jednorodzinnych najczęściej montuje się rozdzielnice tablicowe obsługujące prądy o wartości 100-150A. Taka wartość jest zdecydowanie wystarczająca, a sama konstrukcja tego typu urządzenia nie zagraca domu i jest stosunkowo dyskretna.

Co zawiera rozdzielnica elektryczna?

Tablicowa rozdzielnica elektryczna skrywa kilka istotnych elementów. Tu przedstawimy najważniejsze z nich. Na pewno powinna być ona wyposażona w przełącznik różnico prądowy, czyli niewielkie urządzenie wykrywające ewentualne spięcia i chroniące instalację przed uszkodzeniami, będące efektami nagłych spadków napięcia. Istotnym elementem jest również rozłącznik izolacyjny, pełniący funkcję głównego wyłącznika sieci. Wewnątrz rozdzielnicy powinien znaleźć się też ogranicznik przeciwprzepięciowy, który uchroni sieć przed skutkami przepięć wywołanych np. burzą. Do tego tablice wyposażone są także w bezpieczniki, wyłączniki nadmiarowo-prądowe i lampki sygnalizacyjne. Nierzadko zdarza się, że w rozdzielnicy znajduje się również licznik, który wskazuje, ile energii zużyło całe gospodarstwo domowe. Spis wyposażenia tablicy wraz z liczbą poszczególnych elementów potrzebnych do jej poprawnego działania, powinien znajdować się we wcześniej przygotowanym projekcie instalacji elektrycznej.

Montaż a bezpieczeństwo

Instalacja rozdzielnicy elektrycznej nie należy do najłatwiejszych, więc zaleca się tę pracę oddać w ręce wykwalifikowanego specjalisty. Błędny montaż tego elementu sieci może bowiem doprowadzić nawet do jej uszkodzenia, a nawet do pożaru. Dlatego też zaleca się osobom nieposiadającym wiedzy z zakresu tzw. elektryki o zlecenie tej czynności komuś z odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem.

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne